(070)-610-66-06

Ukraynada təhsil (Qəbul xərcləri az olan universitetlər)


UKRAYNADA UNIVERSITETLƏRƏ QƏBUL ILDƏ 2 DƏFƏ APARILIR: 1 noyabra qədər və 1 marta qədər 

 

XARKOV MILLI AVTOMOBIL VƏ YOL UNIVERSITETI
İXTİSAS Əyani forması,$ Qiyabi forma,$
Avtomobil yollarının salınması (inşaat və mülki mühəndislik), Körpülər və nəqliyyat tunelləri (inşaat və mülki mühəndislik) 2100 birinci il və 1800 hər növbəti ildə 1100 birinci il və 1800 hər növbəti ildə
Mühəndislik mexanikası (sahə maşınqayırması) 1900 birinci il və 1600 hər növbəti ildə
Avtomobil mühəndisliyi (аvtomobil nəqliyyatı), Nəqliyyat texnologiyası və logistika 2000 birinci il və 1700 hər növbəti ildə

 

 

UKRAYNA DÖVLƏT DƏMİRYOLU NƏQLİYYATI UNİVERSİTETİ (XATKOV ŞƏHƏRİ)
İXTİSAS Bakalavr (rusca) Маgistr (1,5 il)
əyani,$ qiyabi,$ əyani,$ qiyabi,$
Psixologiya 1650 2050 1000 1000
Bədən tərbiyəsi və idman, tətbiqi mexanika, müəyyən sahəyə aid maşınqayırma, elektroenergetika, elektrotexnika və elektromexanika, kimya texnologiyası və mühəndisliyi, yeyinti texnologiyası, mülki müdafi ə, dəmir yolu nəqliyyatı, avtomobil nəqliyyatı 1550 1650 1000 1100
Кompüter elmləri, kompüter mühəndisliyi 1650 2050 1000 1000
Neſt və qaz hasilatı 2350 2450 1450 1550

 

UKRAYNA MÜHƏNDİS-PEDAQOJİ AKADEMİYASI
İXTİSAS Bakalavr (rusca) Маgistr (1,5 il)
əyani,$ qiyabi,$ əyani,$ qiyabi,$
Energetika, Elektroenergetika, elektrotexnika və elektromexanika, Dizayn, İnşaat, Psixologiya 1550 birinci il və 750 hər növbəti ildə 1250 birinci il və 600 hər növbəti ildə 2700 1850
Neſt və qaz işi 1650 birinci il və 850 hər növbəti ildə


 

UKRAYNA DÖVLƏT DƏMİRYOLU NƏQLİYYATI UNİVERSİTETİ (XATKOV ŞƏHƏRİ)
İXTİSAS Bakalavr (rusca) Маgistr (1,5 il)
əyani,$ qiyabi,$ əyani,$ qiyabi,$
Dəmiryolu nəqliyyatında daşımanın təşkili və idarə edilməsi, Nəqliyyatda loqika sistemləri, Nəqliyyatda avtomatika və avtomatlaşdırma, İxtisaslaşdırılmış kömpüter sistemləri, Nəqliyyat vasitələrinin elektrik sistemləei və kompleksləri, Nəqliyyat vasitələrinin elektrik sistemləei və kompleksləri, Dəmiryol qurğuları və yol təsərrüfatı, Nəqliyyat-qaldırıcı, inşaat, yol, meliorasiya maşınları və avadanlıqları 1850 birinci il və 1500 növbəti hər ildə 1250 birinci il və 900 növbəti hər ildə 2310 1560


 

XARKOV MİLLİ TİBB UNİVERSİTETİ (XMTU)
FAKULTƏ rus dilində,$ ingilis dilində,$
Tibbi 4500 4800
Stomatologiya 4980 5400

 

 

V.N. KARAZİN ADINA XARKOV MİLLİ UNİVERSİTETİ
Fakultə əyani forması,$ qiyabi forma,$
Bakalavr
Tibb (rusca) 3500 -
Beynəlxalq hüquq (rusca/ingiliscə) 2000 1600
Psixologiya 2000 1600
Filosofiya 2000 1600
Biologiya 2000 1600
Kimya 2000 1600
Xarici dillər 2000 1600
Magistr
Beynəlxalq hüquq 2800 2300
Psixologiya 2800 2300
Filosofiya 2800 2300
Biologiya 2800 2300
Kimya 2800 2300
Xarici dillər 2800 2300

 

 

MILLI TEXNIKI UNIVERSITET «XARKOV POLITEXNIK İNSTITUTU» (MTU “XPİ”)
İXTİSAS Bakalavr (rusca) Маgistr (1,5 il)
əyani,$ qiyabi,$ əyani,$ qiyabi,$
Psixologiya 1650 2050 1000 1000
Bədən tərbiyəsi və idman, tətbiqi mexanika, müəyyən sahəyə aid maşınqayırma, elektroenergetika, elektrotexnika və elektromexanika, kimya texnologiyası və mühəndisliyi, yeyinti texnologiyası, mülki müdafi ə, dəmir yolu nəqliyyatı, avtomobil nəqliyyatı 1550 1650 1000 1100
Кompüter elmləri, kompüter mühəndisliyi 1650 2050 1000 1000
Neſt və qaz hasilatı 2350 2450 1450 1550

 

 

S. KUZNETS ADINA XARKOV MİLLİ İQTİSADİYYAT UNİVERSİTETİ
İXTİSAS Bakalavr (rusca) Маgistr (1,5 il)
əyani,$ qiyabi,$ əyani,$ qiyabi,$
Beynəlxalq biznez (rusca/ingiliscə) 1800/1900 1350/1450 1800/1900 1750/1850
İqtisadi kibertəhlükəsizlik 1500 - 1500 -
Beynəlxalq iqtiasadiyyat (rusca/ingiliscə) 1500/1600 1050/1150 1500/1600 -
Kömrük iş 1200 900 1200 1200
Personalı idarəetmə və əmək iqtisadiyyatı 1500 1050 1500 1200
Biznes statistikası və analitika 1500 - 1500 -
Marketing 1200 900 1200 1200
Maliyyə və kredit 1200 900 1500 1200
Bank işi 1200 900 1500 1200
Mühasibat və audit 1200 900 1200 1200
Logistika (rusca/ingiliscə) 1500/1600 1050 1500/1600 1200
Logistika (rusca/ingiliscə) 1800/1900 1150/1250 1800/1900 1500/1600
Proqramla təmin etmə mühəndisliyi (rusca/ingiliscə) 1200/1300 900/1000 - -
Kompüter elmi 1200 900 1200 1200
Biznes inzibatçılığı (rusca/ingiliscə) 1500/1600 1050/1150 1500/1600 1200/1300
İctimai inzibatçılıq (rusca/ingiliscə) - - 1200/1300 1050/1150
Media əlaqələr (rusca/ingiliscə) 1800 1350 1750/1850 1350
Aspirantura (rusca/ingiliscə) 2800 2350 - -
Təcüqbə dövrü 850 - - -
Hazırlıq şöbəsi 1050 - - -

 

 

YAROSLAV MUDRIY ADINA MİLLİ HÜQUQ UNİVERSİTETİ
İXTİSAS Bakalavr
əyani,$ qiyabi,$
Hüquqşünaslıq 2800 1300
Beynəlxalq hüquq 2800 1300

 

 

A.N.BEKETOV ADINA ХARKОV MİLLİ ŞƏHƏR TƏSƏRRÜFATI UNİVERSİTETİ
İXTİSAS əyani,$ qiyabi,$
Sənaye və mülki tikintilər, Binaların və qurğuların memarlığı, İnşaat şirkətlərinin idarəsi, Geodeziya kartoqrafi ya və yer quruluşu, Mehmanxana və restoran biznesi, Nəqliyyat texnologiyası 2050 1300

 

 

N.Y.JUKOVSKI ADINA MILLI AEROKOSMIK UNIVERSITET «XARKOV AVIASIYA İNSTITUTU»
İXTİSAS əyani,$ qiyabi,$
Avia və raketqayırma, Avionika,Комpüter mühəndisliyi, Proqram mühəndisliyi, Maşınqayırma, Теlekomunikasiya, Enerjimaşınqayırması, Təyyarə və helikopterlər, Təyyarə və helikopterqayırma texnologiyaları 2450 birinci il və 2200 sonrakı hər ildə 1350 birinci il və 1100 sonrakı hər ildə

 

 

ХARKОV MİLLİ DAXİLİ İŞLƏR UNİVERSİTETİ
İXTİSAS Bakalavr (rusca) Маgistr (1,5 il)
əyani,$ qiyabi,$ əyani,$ qiyabi,$
Hüquq, Psixologiya, Maliyyə, bank işi və sığorta, Polis işçiləri hazırlamaq, Кibertəhlükəsizlik 1350 80 1400 900

 

 

 

 

İ.KOJEDUB ADINA XARKOV MİLLİ HAVA QÜVVƏLƏRİ UNİVERSİTETİ
İXTİSAS əyani,$ qiyabi,$
Аvionika 2150 1850
Aviasiya nəqliyyatı: hava gəmilərinə xidmət edilməsi
Aviasiya nəqliyyatı: hava gəmilərinin (təyyarə, helikopter) istismarı nəzəri hazırlıq