turkiyede tehsil

Uzun illərin inkişafı və alimlərin çoxillik əməyi sayəsində Ukrayna böyük milli təhsil sistemi qurdu ki, bu da Ukraynanın Avropa və dünya təhsil məkanına qoşulması, Boloniya prosesi ilə sübuta yetirilir.

Bu gün Ukraynanın təhsil imkanları ölkəyə beynəlxalq təhsil sahəsində 10 aparıcı ölkədən birinə çevrilməyə imkan verib ki, bu da beynəlxalq tələbələrin Ukraynada ali təhsil almağa yüksək marağı ilə izah olunur. Ukrayna diplomları dünyada geniş şəkildə tanınır, eləcə də tədris səviyyəsi xarici işəgötürənlər tərəfindən yüksək qiymətləndirilir.

Ukraynada ali təhsilli mütəxəssislərin hazırlanması 180-ə yaxın ali təhsil müəssisəsi tərəfindən həyata keçirilir. Ukraynada aşağıdakı növ dövlət və xüsusi mülkiyyət formalarında universitetlər var: universitetlər, akademiyalar, institutlar, konservatoriyalar (Musiqi akademiyaları). Universitet (Akademiya) elmi-tədqiqat fəaliyyətində yüksək nailiyyətlər əldə etdikdə ona “Milli” statusu verilə bilər.

Ukraynada beynəlxalq tələbələr üçün təhsil lisenziyalar əsasında ali təhsil müəssisələri tərəfindən həyata keçirilir. Lisenziyaların alınması üçün vacib şərt universitetin Ukrayna Təhsil və Elm Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilmiş yüksək standartlara uyğunluğudur. Ali təhsil müəssisəsi yalnız akkreditə olunmuş ixtisaslar üzrə ali təhsil haqqında Diplom vermək hüququna malikdir. Bu sahədə tədrisin səviyyəsi dövlət və Avropa tələblərinə cavab verərsə, ixtisas akkreditasiyadan keçmiş sayılır.

Xarici vətəndaşların Ukraynadakı universitetlərə qəbulu müsahibə əsasında və əvvəlki təhsil sənədlərinə baxılmaqla həyata keçirilir. Xarici abituriyentlərin qiymət səviyyəsinə dair tələblər hər bir universitet tərəfindən ayrıca müəyyən edilir.

Reklam
turkiyede tehsil

Bütün təhsil müəssisələri “Ali təhsil haqqında” Ukrayna Qanununa uyğun olaraq bütün növ təlim proqramları üçün tədris təmin edə bilərlər. Ukraynada təhsil aşağıdakı dərəcələri təmin edir:

  • Bakalavr – Bakalavrların hazırlanması tam ümumi orta təhsil bazasında həyata keçirilir. Təhsil müddəti 4 ildir. Dövlət imtahanlarını müvəffəqiyyətlə vermiş məzunlar oxuduqları ixtisas üzrə işləmək və magistraturaya qəbul olmaq hüququ verən bakalavr dərəcəsi alırlar.
  • Magistratura – Magistratura təhsili bakalavr pilləsi əsasında mümkündür. Kursun müddəti 1-2 ildir. Məzunlar dövlət attestasiyasından keçirlər, bura buraxılış işinin ictimai təqdimatı daxildir. Dövlət attestasiyasından uğurla keçən şəxslər ixtisası üzrə işləmək və aspiranturaya qəbul olmaq hüququ verən magistr dərəcəsi alırlar;
  • PhD – PhD dərəcəsi aspirantura kursunu bitirdikdən sonra alınan elmi dərəcədir. Magistr dərəcəsinə malik olan şəxs universitetin aspirantura şöbəsinə qəbul oluna bilər. PhD dərəcəsi almaq Dissertasiyanın ictimai təqdimatını əhatə edir. Tədris kursunun müddəti 3-6 ildir;

Beynəlxalq tələbələr üçün Ukraynada ali təhsilin bütün bu təhsil və elmi dərəcələrinin əldə edilməsi yeni ideyaların yaranması, peşəkar və ya tədqiqat fəaliyyətində mürəkkəb vəzifələrin həlli üçün kifayət qədər fərdi nəzəri bilik, bacarıq və digər səriştələrin əldə edilməsini nəzərdə tutur.

Müvafiq təhsil (tədqiqat) proqramını müvəffəqiyyətlə başa vuran və sertifikatlaşdırmadan keçən şəxs dərəcə göstəricisi ilə Ukraynada ali təhsil haqqında Diplom alır. Bakalavr, Magistr və PhD dərəcələrinin ayrılmaz hissəsi Avropa standartının Əlavəsidir.

Beynəlxalq tələbələrin Ukrayna universitetlərində təhsili müqavilə əsasında həyata keçirilir. Təhsil haqqı və yataqxana haqqının təxmini qiyməti illik 3500-8000 dollar arasında dəyişir. Hazırlıq şöbəsinin təhsil haqqı və yataqxana haqqı illik 2000-4000$ arasında dəyişir. Ukraynada sərfəli qiymətə yüksək keyfiyyətli təhsil bütün ölkələrdən olan gənclər üçün mümkündür.

Reklam
turkiyede tehsil

0/5 (0 Reviews)

Tagged in: